Земельний фонд України станом на 1 січня 2012 року та динаміка його змін у порівнянні з даними на 1 січня 2006 і 1 січня 2011 років

Управління державного земельного кадастру оприлюднює дані щодо земельного фонду України станом на 1 січня 2012 року згідно з розподілом по основних видах земельних угідь і економічної діяльності та показує на діаграмах, як змінилися площі основних видів земельних угідь в Україні у порівнянні з даними станом на 1 січня 2006 року та 1 січня 2011 року.

Земельний фонд України станом на 01.01.2012

 

Основні види земельних угідь

та економічної діяльності

Площа земель

всього,

тис. га

% до загальної площі території України

Сільськогосподарські землі

42776,9

            70,9           

у тому числі:

 

 

сільськогосподарські угіддя

41557,6

68,9

з них:

 

 

рілля

32498,5

53,8

перелоги

277,2

0,5

багаторічні насадження

895,9

1,5

сіножаті

2411,5

4,0

пасовища

5474,5

9,1

інші сільськогосподарські землі

1215,8

2,0

 

 

 

Ліси та інші лісовкриті площі

10611,3

17,6

утому числі:

 

 

вкриті лісовою рослинністю

9683,3

16,0

не вкриті лісовою рослинністю

208,7

0,3

інші лісові землі

315,6

0,5

чагарники

403,4

0,7

 

 

 

Забудовані землі

2523,2

4,2

у тому числі:

 

 

під житловою забудовою

473,5

0,8

землі промисловості

223,2

0,4

землі під відкритими розробками, картерами, шахтами та відповідними спорудами

152,3

0,3

землі комерційного та іншого використання

54,5

0,1

землі громадського призначення

282,1

0,5

землі змішаного використання

29,0

0,1

землі, які використовуються для транспорту та зв’язку

495,1

0,8

землі, які використовуються для технічної інфраструктури

68,1

0,1

землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі

745,4

1,2

 

 

 

Відкриті заболочені землі

980,1

1,6

 

 

 

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом

17,7

 

 

 

 

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (кам'янисті місця, піски, яри інші)

1022,9

1,7

 

 

 

Води (території, що покриті поверхневими водами)

2422,8

4,0

 

 

 

Разом (територія України)

60354,9

100,0

 

За шість років, починаючи з 1 січня 2006 року, структура земельного фонду помітно змінилася. Зокрема, площа сільськогосподарських земель зменшилася на 165,7 тис. гектарів. На 107,6 тис. га збільшилися площі лісів та лісовкритих територій. Крім того, забудованих земель стало на 55,7 тис. га більше; відкритих заболочених – на 14,1 тис. га; площа територій, вкритих поверхневими водами, збільшилася на 5,9 тис. гектарів.

Протягом минулого року площа сільгоспземель зменшилася на 14,9 тис. га, причому, площа ріллі збільшилася на 22 тис. га, а от площі перелогів і пасовищ зменшилися відповідно на 33 тис. і 7,4 тис. гектарів. Забудованих земель, навпаки, стало більше на 10,7 тис. гектарів. Левова частка з них знаходиться під житловою забудовою, за рік площа таких земель збільшилася на 4,2 тис. гектарів. Лісів та лісовкритих площ збільшилося на 10,2 тис. гектарів.

На діаграмах можна побачити динаміку змін структури земельного фонду України по основних видах угідь та економічної діяльності з 1994 до 2014рр
 

Діаграма 1

 1

-

Сільськогосподарські землі;

2

-

Ліси та інші лісовкриті площі;

3

-

Забудовані землі;

4

-

Відкриті заболочені землі;

5

-

Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом;

6

-

Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (кам'янисті місця, піски, яри інші);

7

-

Води (території, що покриті поверхневими водами)