Кошти соціальних фондів 2013р.

Соціальні фонди у 2013р. трохи збільшили суму доходів та видатків. Надаючи статистику за 2012р. КЛ зазначала, що робота соціальних фондів, обгрунтованість видатків та цільовий їх характер залишається поза увагою громадськості. За рік змін не відбулося. Дані про роботу Пенсійного фонду у 2013р були надані раніше.

Головним джерелом для соціальних фондів є Единий соціальний венесок (ЄСВ). Коли його не вистачає, бюджет надає допомогу. Розподіл коштів ЄСВ між фондами представлений у Таблиці 1

Розподіл ЄСВ між соціальними фондами 2012-13рр, млрд.гр.

  2012 2013 Різниця
Пенсійний фонд 153.9 162.6 8.7
Фонд тимчасової непрацездатності     9.7   10.2 0.5
Фонд нещасних випадків     6.2     6.5 0.3
Фонд бізробіття     9.2     9.6 0.4
Усього 178.8 188.6 9.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дані про витрати та доходи фонду страхування тимчасової непрацездатності наведені у Таблиці 2

Фонд страхування тимчасової непрацездатності у 2012-13рр. Млрд.гр

  2012 2013 Різниця
Доходи від ЄСВ   9.7 10.2 0.5
Інші доходи   0.6   1.4 0.8
Всього доходи 10.3 11.6 1.3
Всього витрати, у т.ч.   9.3 10.6 1.3
  допомога по тимчасовій непрацездатності   4.9   5.2 0.3
  допомога по вагітності та пологам   2.2   2.3   0.1
   забезпечення оздоровчих заходів   1.6   2.4 0.8
  видатки керівництва   0.5   0.5 0
   видатки на поховання  0.03 0.03 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким чином, майже всі доходи та видатки виросли пропорцийно. Але найбільше виросли "забезпечення оздоровчих заходів" - це саме та стаття, по якій йде найбільше непрозорих видатків.

Видатки фонду страхування від нещасних випадків також виросли за рахунок основної діяльності фонду - відшкодування потерпілим від нещасних випадків.

Фонд страхування від нещасних випадків 2012-13рр. млрд.гр.

  2012 2013 Різниця
Доходи 6.2 6.5 0.3
Видатки 5.7 7.3 1.6
 відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (в разі смерті членам їх сімей) 4.8 6.2 1.4
    у т.ч. пенсії у разі інвалідності та втрати годувальника 3.7 5.0 1.3
  медична, соціальна та професійна реабілітація потерпілих на виробництві 0.3 0.4 0.1
  інші видатки 0.5 0.5 0

 

Видатки та доходи фонду бізробіття у 2012-13рр.

Фонд бізробіття 2012-23рр. млрд.гр.

  2012 2013 Різниця
Доходи 9.2 9.7 0.5
Всього видатки 6.9 7.9 1.0
  допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період перепідготовки 4.1 5.3 1.2
 адмінистративні видатки 1.2 1.3 0.1
  дотація роботодавцям 0.7 0.7 0
  інші видатки 0.6 0.4 -0.2
  професійна перепідготовка 0.2 0.2 0

Зокрема, у 2013р. збільшились виплати безробітним на організацію власного бізнесу. У 2012р. таких виплат було 0.1 млрд.гр, у 2013 -0.2, млрд.гр, а в плані на 2014р. передбачено 0.3млрд.гр.

Адміністративні видатки усіх соціальних фондів, з пенсійним включно у 2012р. становили 4.6млрд.гр, або 1.8% видатків. У 2013р. адміністративні видатки збільшились до 4.9 млрд.гр, і склали ті самі 1.8%.

Треба сказати, що контроль за роботою соціальних фондів за минулий рік не покращився, незважаючи на те, що навіть без пенсійного фонду, вони акумулюють державних грошей більше, ніж третина міністерств.