Як формувалися та як витрачалися кошти соціальних фондів у 2012р.

Соціальні фонди накопичують та перерозподіляють великі кошти, які їм перераховують громадяни України. Основним джерелом доходів ціх фондів - Єдиний соціальний внесок, який перераховують підприємці з заробітної плати найманих праціників.

У 2012р.  загальні витрати соціальних фондів склали 255.7 млрд.гр.

З них за рахунок

Єдиного соціальниго внеску (ЄСВ) - 178.8 млрд.гр, або 70%

Коштів бюджету                                     - 76.4 млрд.гр., або 30%

Інші надходження та зміна залишків коштів разом - менше 1 млрд.гр

Для відома - витрати Державного бюджету України у 2012р. склали 395.7 млрд.гр.

Таким чином, витрати соціальних фондів складають майже 2/3 від розміру бюджету (64.5%), а прямі перерахування з бюджету до соціальних фондів - майже 1/5 державного бюджету (19.3%)

Тим не менше, якщо до доходів та витрат бюджету прикута увага ЗМІ та громадськості, то робота соціальних фондів відома значно менше.

Це при тому, що всі місцеві бюджети витратили у 2012р. 222 млрд.гр ,тобто менше, ніж соціальні фонди. А. наприклад, міністерства оборони та внутрішних справ витратили 14 та 15 млрд.гр, або 4% від витрат соціальних фрндів.

Сумарні витрати бюджету та соціальних фондів склали у 2012р. 574.5 млрд.гр (без врахування взаємного перетоку коштів). ВВП України у 2012р. склав 1304.1 млрд.гр. Тобто перерозподіл ВВП через бюджет та соціальні фонди склав 44.1% - це завеликий відсоток для такої малорозвинутої країни як Україна.

Якщо грубо, то з кожних 100гр. продукції чи послуг, які вироблені в Україні, 44гр йдуть до бюджету, а тільки 56 отримує виробник.

Джерела наповнення соціальних фондів.

178.8 млрд.гр , або 70% від доходів соціальних фондів склав Единий соціальний внесок.

У т.ч. за рахунок внесків

-  роботодавців - 158.8 млрд.гр, або 88.8%

- застрахованих осіб - 16 млрд.гр., або 8.9%

- фізосіб - приватних підприємців - 3.9 млрд.гр, або 2.2%

Доля різних джерел формування ЄСВ представлена на діаграмі

Фактично, кошти роботодавців та застрахованих осіб - це одни й тіж самі кошти. Від нарахованої працівнику зарплати його роботодавець відраховує до соціальних фрндів більше 40%. Але більшу частку (36.76% від зарплати) він відраховує безпосередньо і вона не включається до зарплати, а меншу (3.6%) - від вже нарахованої працівнику зарплати.

ЄСВ розділяється між кількома фондами.

Пенсійний фонд отримує                             153.8 млрд.гр, або 86% ЄСВ

Фонд страхування від непрацездатності -   9.7 млрд.гр, або   5.4%

Фонд страхування від безробіття -                 9.1 млрд.гр, або   5.1%

Фонд страхування від нещасних випадків - 6.1 млрд.гр., або   3.4%

Найбільше коштів аккумулює та витрачає Пенсійний фонд.

Всього у 2012р. він витратив на виплату пенсій 233.7 илрд.гр. Пенсії сплачувалися 13.6 млн.пенсіонерів. Середній розмір пенсії склав 1473.73 гр.

Зокрема, відрахування від ЄСВ склали 153.8 млрд.гр, або 65.8%

Інші доходи, або 1/3 витрат ПФ склали виплати з бюджету.

Більша частина бюджетних переказів склали закладені в законодавство бюджетні виплати на спецпенсії.

За рахунок коштів ЄСВ мають сплачуватись пенсії згідно з законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, або згідно з іншими законами, але в межах сум, передчачених цим законом.

Всі інші суми(у т.ч. пенсії військовослужбовцям), доплати, надбавки, згідно з інших законів ("спецпенсії"), виплачуються за рахунок перерахувань з бюджету. З цією метою з бюджету до ПФ у 2012р. було перераховано 49.2 млрд.гр.

15.3 млрд.гр. бюджетних грошей перераховано до ПФ з метою покрити дефіцит, бо власних надходжень з ЄСВ не вистачає

А 11.9 млрд.гр - це неповернуті кредити Держказначейства.

Таким чином загальний дефіцит ПФ у 2012р. склав 27.2 млрд.гр.

1.6 млрд.гр поступило з іншіх соціальних фондів на виплату пенсій з інвалідності та на втрату годувальника.

Таблиця 1 Доходи ПФУ у 2012р. млрд.гр.

 
Джерело доходу Сума %
ЄСВ 153.9   65.2
З бюджету на спецпенсії   49.2   20.9
З бюджету дотації   15.3     6.5
З бюджету неповернутий кредит   11.9     5.0
З інших фондів     1.6     0.7
Інші доходи     1.6     0.7
Від підприємств за списком 1     2.5     1.1
Всього доходів 236.0 100.0

Перекази підприємств, на яких зайняті працівники з важкими умовами праці (список 1) для виплати їм підвищеної пенсії склали 2.5млрд.гр, або більше. ніх 1% від всіх доходів ПФ.

Кошти небюджетних закладів для виплати надбавок до пенсій науковим працівникам склали 42млн.гр.

Слід зауважити суттєве невиконання плану надхлджень коштів від ЄСВ (154млрд.гр замість 159.1, або 96.8% івд плану), коштів від підприємств на виплату пенсій працівникам із шкідливими умовами праці за списком 1 (2.45 млрд.гр замість 3.18, або 77% від плану).

Витрати ПФ наведені у таблиці 2

Таблиця 2 Витрати ПФ у 2012р. млрд.гр

 
Види видатків Сума %
Пенсії в межах пенсійного закону 184.3   78.9
Спецпенсії та доплати з бюджету   41.7   17.8
Пенсії військовослужбовцям в межах пенсійного закону     4.4     1.9
Виплата за рахунок фондів     0.5     0.2
Доплати до пенсій інвалідам, науковцям та ін.     0.4     0.2
Адміністративні витрати     2.4     1.0
Всього видатків 233.7 100.0

 

Адміністративні витрати окрім витрат на керівництво фондом (2.24 млрд.гр) вклюючають в себе 90млн.гр. витрати на інформаційно-програмне забезпечення, 35млн.гр. витрати на друг бланків та свідоцтв, 90млн.гр витрат на розрахунково-касове обслуговування.

Слід зауважити суттєве зменьшення виплат військовослужбовцям в межах сум пенсійного закону (4.43млрд.гр замість 6.05, або 73.2% від запланованих сум) і суттєве збільшення виплат працівникам в межах пенсійного закону (184.3 млрд.гр замість 175.5 млрд.гр, або 105% від запланованих сум).

Іншими словами, збір коштів до ПФ виявився менше запланованого, а виплати - більше. Різниця була фактично покрита неповернутими позиками Державного Казначейства.

Серед інших фондів найбільше грошей українських громадян акумулює Фонд страхування від тимчасової непрацездатності

У таблиці 3 відображена діяльність фонду у 2012р.

Таблиця 3 Фонд страхування тимчасової непрацездатності у 2012р. Млрд.гр

 
Всього доходів 10.3 100.0
  ЄСВ   9.7   94.2
  Інші   0.6     5.8
Всього видатків на допомогу   9.3 100.0
  по тимчасовій непрацездатності   4.9   52.7
  по вагітності та пологам   2.2   23.7
  на оздоровчі заходи   1.6   17.2
  адміністративні витрати   0.5     5.4
  на поховання   0.03     0.3

 

Для порівняння, Мінистерство охорони здоровя'я витратило у 2012р. приблизно стільки ж коштів, скільки і фонд страхування від непрацездатності - 9.5 млрд.гр.

Зокрема, сума в 1.6 млрд.гр на оздоровчі заходи, тобто путівки за рахунок коштів фонду давно викликає питання в силу непрозорості її розподілу.

Наступний соціальний фонд - це фонд страхування від нещасних випадків на виробництіф та профзахворювань. Його доходи у 2012р. склали 6.2млрд.гр, майже всі - за рахунок ЄСВ.

Витрати фонду склали 5.7 млрд.гр, у т.ч.

-   відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (в разі смерті - членам їх сімей) - 4.8 млрд.гр або 84.2% витрат

    (у т.ч. пенсії у разі інвалідності та втрати годувальника - 3.7 млрд.гр)

-   медична, соціальна та професійна реабілітація потерпілих на виробництві              - 0.3 млрд.гр, або 5.3%

-   інші видатки                                                                                                                                    - 0.5 млрд.гр., або 8.8%

Нажаль, фонд не відокремлює в своєму бюджеті адміністративні видатки.

Фонд витратив на відшкодування потерпілим мйаже стільки ж коштів, скільки витратило на свою діяльність Мінистерство надзвичайних ситуацій (5.6 млрд.гр)

Ще один соціальний фонд - це фонд страхування на випадок безробіття. Його доходи та видатки у 2012р. відображені у таблиці 4

Таблиця 4 Фонд страхування на випадок бізробіття у 2012р. млрд.гр.

 
Доходи всього 9.2 100
  у т.ч. з ЄСВ 9.1   99
  інші доходи, у т.ч. з бюджету 0.1     1
Видатки всього 6.9 100.0
  допомога по безробіттю, матеріальна допомога у період перепідготовки 4.1   59.4
  адмінистративні видатки 1.2   17.4
  дотація роботодавцям 0.7   10.1
  інші видатки 0.6     8.7
  професійна перепідготовка 0.2     2.9
  дотації на організацію своєї справи 0.1     1.4

Видатки фонду значно більші, ніж у всіх Академій наук України разом (6.3млрд.гр), а їх ефективність громадськість не досліджує. Чи ефективні дотації роботодавцям на працевлаштування безробітних? Як йде бізнес у підприємців, що були безробітними і започаткували свій бізнес за рахунок фонду?

КЛ зауважує, що доходи та видатки соціальних фондів складають велику долю у державному перерозподілі суспільного продукту, але діяльність цих фондів ще не стала об'єктом достатньої суспільної уваги. Статистика доходів та витрат недостатня, бракує аналізу ефективності та доцільності витрат.

Джерело інформації - сайти соціальних фондів, звіт Держказначейства про виконання бюджету 2012р., відповіді соціальних фондів на запити про отримання доступу до інформації.

Статистику вивчав В.Рапопорт